Galeria Syta


Malarstwo

NOWOŚCI


Najnowsze

Z radością informuję, że Pracownia Ikon pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy już działa. Adres: Anna Syta ul. Okopowa 5/368, 20 – 022 Lublin. Tel. 793 724 252, e-mail: ikonysyta@gmail.com

ANNA SYTA


Sylwetka

Anna Syta

WRNISAŻE\

Product Type 1

Anna Syta

i Mamusia

Product Type 2

Anna Syta

Wernisaż Łęczna

Product Type 3

Anna Syta

Wernisaż Łęczna

Product Type 4

ANNA SYTA

Urodziła się w Tychach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K.Norwida w Lublinie (1996 r.) oraz historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2002 r.). W latach 1996-2004 uczestniczyła w działaniach Grupy Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych PLAMA w Łęcznej. Obecnie jest pracownikiem Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Mieszka w Lublinie, gdzie tworzy te znakomite dzieła sztuki. Po ogromnym wysiłku i zaangażowaniu w procesie pisania ikon malarka znowu powraca do pejzażu, studiując na nowo zdawałoby się wyeksploatowane przez nią samą w poprzednich latach motywy Kazimierza i Janowca nad Wisłą. Prezentowane na obecnej wystawie obrazy pozwalają odbiorcy przeanalizować zmiany w malarstwie Anny, które idą w kierunku coraz większej swobody gestu malarskiego i mistrzowskiego wyczucia koloru. podjęte tematy są swoiste, niedopowiedziane do końca, co pozwala odbiorcy samodzielnie dopowiadać i precyzować detale formy. Jest to malarstwo nastroju niebanalnego bo pobudzającego do refleksji. To cecha bardzo dobrego malarstwa.

Krystyna Gałat- Grzywa

ANNA SYTA

W swojej pracy twórczej przeszła wiele fascynacji różnymi tematami i technikami plastycznymi: fotografią, rysunkiem, malarstwem akrylowym, olejnym, akwarelą, wreszcie temperą żółtkową. Uczestniczyła w wielu plenerach w kraju i za granicą, prezentując obfity dorobek na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Podczas studiów poznała średniowieczne malarstwo tablicowe, którego technologię zgłębiała poprzez kopiowanie arcydzieł późnogotyckiego malarstwa czeskiego w pracowni konserwacji zabytków KUL. Z biegiem czasu tematyka religijna zyskała najważniejsze miejsce w jej twórczości. Pracuje dużo, wciąż doskonaląc swoje umiejętności zwłaszcza w zakresie malarstwa ikonowego i pozłotnictwa. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych, instytucjach i kilku kościołach w kraju i za granicą.